Finaly getting this✨pokemon in pokemon go #pokemonshorts #pokemongo #shiny #shorts

© @pokegod

-Uncategorized

© 2024 Pokemon Go Video MATOME